KamRa za mlade do 29. let

 • učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah,
 • priprave na popravne in zaključne izpite, poklicno in splošno maturo,
 • potopisne delavnice,
 • preventivne tematske delavnice,
 • jezikovne delavnice (nemščina, španščina),
 • karierno svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve,
 • video produkcija,
 • športne aktivnosti (softball, zoom joga, pohodi),
 • tematske delavnice,
 • individualni pogovori in svetovanje (reševanje osebnih stisk mladih, povezovanje s strokovnjaki za določene probleme mladih),
 • nadaljevalne računalniške delavnice (napredni Word, Excel, PowerPoint),
 • delavnice učenja fotografiranja in urejanja fotografij,
 • »Naj bo hobi tvoj poslovni uspeh«: osnove marketinga, izdelovanje spletnih strani,
 • delavnice kreativne komunikacije in javnega nastopanja,
 • moderni mozaik Trencadis: začetni in nadaljevalni tečaj,
 • »izmenjevalnica« oblačil in ostalih stvari,
 • delavnice o ekologiji in trajnostnem razvoju,
 • možnost uporabe računalnika,
 • brezplačne kino vstopnic za mlade,
 • obveščanje preko portala Mladi Radovljice,
 • prostovoljno delo mladih v centru: pomoč pri delavnicah za otroke, pomoč pri branju, možnost opravljanja obveznih izbirnih vsebin,
 • sodelovanje z društvom Legebitra: svetovanje za mlade,
 • sodelovanje na dnevu športa v organizaciji Zavoda Manipura,
 • sodelovanje in udeležba na izobraževanjih, dogodkih in projektih v organizaciji Mreže MaMa, Urada za mladino in drugih nacionalnih dogodkih.

PRIDRUŽI SE NAM!

Accessibility Toolbar