BLOG

Chrissie iz Severne Irske na obisku

12/05/2023

Sebastian in Gloria iz Društva Več sta na obisk pripeljala Chrissie iz Severne Irske. Predstavila nam je značilnosti države, ki je še vedno strogo ločena na protestantski in katoliški del in kjer se trudijo, da mladi ne bi zašli v teroristične tolpe. Socialne razmere so po Brexitu slabše, mladi morajo, ko dopolnejo 16 let, velikokrat pustiti šolo in začeti delati.

Spekli smo tudi mnjami čokoladne cookije in Chrissie pospremili domov.

Accessibility Toolbar

Share This