KamRa za otroke in mladostnike

 • učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah (sodelovanje zunanjih sodelavcev in študentov, ki imajo potrebno strokovno znanje za posamezne predmete), učna pomoč v osnovni šoli Lesce,
 • preventivne tematske delavnice,
 • preventivne delavnice namenjene razvijanju veščin za večjo psihično odpornost in čustveno stabilnost otrok ter mladostnikov, opredelitvi odgovornosti posameznika, razvijanje pozitivnih odnosov med vrstniki ter povečanju socialne vključenosti in čustvene inteligence,
 • nemščina s Tino Papler, angleščina z Julio Lukinovo,
 • tečaj risanja in slikanja (sobotno zoom slikanje z Lučko Šparovec),
 • ustvarjalne delavnice z Mojco Ahčin Rozman,
 • kuharske delavnice,
 • KamRa z razgledom – pohodi po okoliških hribih in lokalnih poteh,
 • športne aktivnosti, softball v organizaciji Zavoda 364, joga,
 • čarobne bralne urice (pomoč otrokom s težavami pri branju),
 • bralni krožek,
 • druženje ob video in družabnih igrah (v organizaciji mladih iz Društva Več),
 • računalniške delavnice v programu Scratch,
 • moderni mozaik Trencadis: začetni in nadaljevalni tečaj, družinski mozaik z Urško Ambrožič Potočnik,
 • gledališke delavnice in preživetje v naravi z Gašperjem Stojcem
 • počitniške dejavnosti: aktivno počitniško varstvo, ogledi lokalnih muzejev, delavnice animiranega filma, delavnice o robotiki, likovna kolonija, športne igre, stare igre po različnih lokacijah občine Radovljica, žongliranje, različne delavnice glede na povpraševanje otrok, športne aktivnosti in ustvarjalnice v Kamni Gorici, Ljubnem, Bohinju, delavnica animiranega filma, softball, ustvarjanje v tehniki modernega mozaika Trencadis,
 • lego robotika z Gregorjem Cimpermanom,
 • »urica za starše«: pogovori in reševanje težav, ki se pojavijo med otroki in starši (vodja centra, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje za delo z otroki in mladostniki v stiski),
 • individualni pogovori in svetovanje za otroke in mladostnike v težavah,
 • možnost uporabe računalnikov,
 • bralni kotiček,
 • aktivnosti za otroke in mladostnike iz Osnovne šole Antona Janša (softball, delavnica izdelovanje modernega mozaika, ustvarjalne delavnice, joga, potopisne delavnice, taborniške veščine),
 • aktivnosti za otroke in mladostnike iz CSD Radovljica,
 • sodelovanje v vseslovenski akciji Slovenske Filantropije Dan za spremembe,
 • ogled filmov in predstav v Linhartovi dvorani Radovljica.

PRIDRUŽI SE NAM!

Accessibility Toolbar