Partnerji

Mladi Radovljice

Mladi Radovljice je spletni portal, na katerem lahko, po zaslugi občine Radovljica in partnerskih mladinskih društev, ki delujejo na njenem območju, mladi najdejo zabavne in poučne vsebine.

Društvo Več

Društvo Več Radovljica je slovenska neprofitna organizacija, ki temelji na krščanskih moralnih vrednotah in se ukvarja z osebnim razvojem mladih. Že vrsto let ponujajo angleške in druge tabore, ter tedenska mladinska srečanja. Z njimi želijo spodbujati razvoj osebnostnega značaja mladih, njihove samoiniciativnosti in pozitivnih voditeljskih lastnostih utemeljenih na trdnih moralnih temeljih. Prava zaradi tega v času počitnic organiziramo v prostorih dnevnega mladinskega centra KamRa igranje video iger, kjer se lahko mladi medsebojno tudi socialno povezujejo in zgradijo medsebojno prijateljstvo.

Zavod 364

Namen Zavoda 364 je ljudem preko dobrodelnih akcij, športnih aktivnosti, delavnic, srečanj, dogodkov in družbeno koristnega dela, približati nevsakdanje načine preživljanja prostega časa.

Zavod je bil prvotno ustanovljen za izpeljavo ene največjih dobrodelnih akcij v Sloveniji, ki poteka vsako leto v decembrskem času, času obdarovanj. Projekt Božiček za en dan je bil v letu 2016 izpeljan že peto leto zapored, obdarjenih je bilo okoli 10.000 otrok iz socialno ogroženih družin. Verjamejo, da imajo vsi otroci pravico do čim bolj brezskrbnega otroštva in s tem v mislih se je tudi začela njihova pot.

V prostem času so športni zanesenjaki, zato so se odločili svet spreminjati tudi skozi šport. Šport, vrelec mladosti, zdravja, dobrega počutja, samozavesti in pozitivne samopodobe je vse prevečkrat spregledan ali morda celo zapostavljen. S tem namenom je bila ustanovljena tudi Softball Akademija 364, kjer preko softballa in drugih športov, želijo otrokom nuditi enake možnosti in jih popeljati v svet športa, hkrati pa jim razširiti obzorja, razširiti nabor motoričnih sposobnosti, sposobnost dela v skupini, dvigniti samozavest in izboljšati samopodobo ter jih na ta način pripraviti na bolj učinkovito spopadanje z vsakodnevnimi izzivi.

KRŠ

Klub radovljiških študentov je študentski klub, ki skrbi za pestro obštudijsko dogajanje za študente in dijake v upravni enoti Radovljica (občina Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica).

Člani KRŠ lahko koristijo cel kup storitev po smešno nizkih cenah, udeležujejo pa se lahko vseh KRŠ dogodkov. KRŠ je glavni krivec za same hude dogodke, kot so na primer Ko Radovljica zaživi, Slackline session na Bledu, koncert skupine S.A.R.S. v klubu Stop, razne športne turnirje, izlete.

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje

ZRSZ je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. V sodelovanju Mladinskim dnevnem centrom KamRa predvsem obvešča mlade brezposelne o aktualnih delavnicah in izobraževanjih.

Center za socialno delo Radovljica

Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene storitve in dajatve, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih težav ter naloge s področja družinskih prejemkov. Pri delu se srečujejo z materialno ogroženimi osebami in družinami, otroki in mladostniki. Za njihove otroke večkrat pripravimo različne delavnice v naših prostorih ali jih animirajo naši zunanji sodelavci.

OŠ Antona Janša Radovljica

Šola izvaja prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Obiskujejo jo učenci iz občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. V Mladinskem dnevnem centru KamRa se v okviru izbirnih vsebin udeležijo različnih delavnic (risanje, kuhanje, glasbene delavnice).

Knjižnica A. T. Linharta

Knjižnica ATL vse svoje dejavnosti načrtuje skladno s temeljnimi nalogami, ki jih ima vsaka splošna knjižnica. Zagotoviti želijo ustrezen obseg, sestavo in kvaliteto svoje knjižnične zbirke, zlasti njeno aktualnost, dostopnost in prilagojenost potrebam vseh kategorij uporabnikov in ciljem kulturne politike. Za Mladinski dnevni center so prispevali knjige za bralni kotiček.

Zavod Manipura

V okviru Manipure, zavoda za svetovanje in kreativno delo z mladimi in družinami se lahko pridružite mladinskemu klubu »Garaža«, vključite v različne mednarodne programe (mladinske izmenjave, evropska prostovoljska služba in evropska solidarnostna enota), družite s prostovoljci iz različnih držav, pridružite se lahko športnim igram na prostem in v telovadnici, ustvarjate v rokodelskih delavnicah in ste na sploh lahko kreativni na tisoč in en način. Če se kdaj znajdete v stiski, sta vam na voljo psihološko svetovanje in psihoterapija.

Najdete nas na naslovu Poljče 32, Begunje na Gorenjskem (dostop čez dvorišče NATO centra).

Mladinski klub Garaža za mlade od 14.let naprej

V Mladinskem klubu Garaža ponujamo malo drugačen, na pogled alternativen, a vseeno nam vsem tako zelo znan in (atr)aktiven prostor kreative, spoznavanja medkulturnosti, praktičnega dela, cele mavrice različnih jezikov, zgodb in izkušenj, vse prijetno zapakirano v prostočasnih aktivnostih na obrobju Begunj.

Predloge zbiramo s skupino mednarodnih prostovoljcev in glede na želje mladih, zato tudi jam-sessioni, pikniki ali filmski večeri najdejo pot k nam.

Čeprav smo “doma na vasi”, smo močna vez med lokalnim in globalnim. Skupina osmih prostovoljcev iz evropskih držav čez celo leto gostuje pri nas in s seboj prinaša globalno. Mi, ki smo doma v Sloveniji, dajemo lokalno. Smo tudi vez med šolskim sistemom in neformalnim učenjem.

Klub Garaža je brezplačen in namenjen vsem mladim od 14. leta starosti naprej.

Obiščite nas ob sobotah od 18h do 20h.

  • rokodelske delavnice iz naravnih materialov
  • outdoor športne in zabavne igre ter športne igre in ples v telovadnici osnovne šole Begunje
  • jam-sessions
  • pikniki
  • obdelovanje (kamor spada tudi okušanje) našega sadovnjaka in vrta
  • delavnice aktualnih družbenih tematik
  • vzajemno učenje jezikov
  • družbeno-kritične delavnice
  • osveščanje o zdravem načinu življenja (mirni načini komunikacije, prehranjevanje, vrednote)
  • informiranje, organiziranje in izvajanje prostovoljnih del v tujini in doma (evropska prostovoljska služba in evropska solidarnostna enota, mladinske izmenjave, mednarodna usposabljana na področju neformalnega učenja)

Program za otroke »Vila Čira Čara«

V Vili Čira Čara so otrokom na voljo igralne urice v prijetni igralnici, na velikem vrtu in v peskovniku, ustvarjalne in rokodelske urice, skupinske, športne in družabne igre, crkljanje zajčkov, muc in hrčka. Med počitnicami radi spečemo žemljice ali piškote, poleti pa koruzo.

Prvo soboto v juniju na športnem igrišču v Begunjah organiziramo Festival Čira Čara.

Starši se v Vili Čira Čara lahko vključijo v brezplačen trening starševstva po programu »Neverjetna leta«.

Pridružite se nam lahko vsako sredo in petek od 17. do 19. ure ter med počitnicami od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure.

Na praznične dni je Vila Čira Čara zaprta, program za poletne počitnice objavimo junija.

Accessibility Toolbar