BLOG

Prejem certifikata Mladim prijazna občina

19/12/2016

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja že peto leto zapored podeljuje certifikat Mladim prijazna občina.

Letos ga je prejela Občina Radovljica, poleg nje pa še Občina Jesenice in Mestni občini Koper ter Novo mesto.

Prejem certifikata Mladim prijazna občina

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja že peto leto zapored podeljuje certifikat Mladim prijazna občina.

Letos ga je prejela Občina Radovljica, poleg nje pa še Občina Jesenice in Mestni občini Koper ter Novo mesto.Prejem certifikata Mladim prijazna občina

Naziv Mladim prijazna občina prejmejo lokalne skupnosti v Sloveniji, ki z izvajanjem ukrepov za reševanje problematike mladih na lokalni ravni na področjih izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja, participacije, mladinskega organiziranja in mobilnosti ustvarjajo prijaznejše okolje za življenje in razvoj mladih. Gre za edinstveno tovrstno certificiranje v Evropi, ki predstavlja priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe na področjih lokalnih mladinskih politik.

Občina Radovljica je decembra lani sprejela strategijo za mlade za obdobje 2016-2021. Namen strategije je izboljšati stanje na področju mladinskega sektorja, vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinskega sektorja v občini, zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi njihovo čim hitrejše osamosvajanje in aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. Strategija določa ukrepe občine na prednostnih področjih, ki vplivajo na življenje in razvoj mladih v občini: mladinska politika, mladinsko delo, participacija in informiranje mladih, izobraževanje mladih, zaposlovanje mladih, razvoj podjetništva in spodbude gospodarstvu, stanovanjska politika za mlade, prosti čas, šport in zdravje mladih, mobilnost mladih.

Najpomembnejši korak je delovanje in razvoj Mladinskega dnevnega centra KamRa, ki pod okriljem Ljudske univerze Radovljica zagotavlja mladim različne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih. S tem prispeva k njihovi socialni povezanosti in družbeni integraciji, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja njihovo informiranost in ustvarja avtonomni mladinski prostor.

Povzeto po Manci Šetina Miklič

Accessibility Toolbar

Share This